Nhắn tin qua Facebook Zalo: 0888.32.78.78
Hotline: 0888.32.78.78
Hồ sơ năng lực
Đặt mua Công trình: Khu dân cư Phúc An City.Hạng mục:: Xây dựng mới Đường dây 22kV 3 pha cáp ngầm và 02TBA T2 (1x560kVA) và T3 (1x560kVA)