ỨNG DỤNG CỦA PIN VANADIUM TRONG LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP, AN NINH NĂNG LƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

 

    CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA PIN VANADIUM

 

 

♦Bạn đang thắc mắc về cách hoạt động của Pin Vanadium Flow?

Các sản phẩm Vanadium sử dụng công nghệ độc quyền với thành tích đã được chứng minh về các hoạt động triển khai toàn cầu mang lại khả năng lưu trữ năng lượng tiết kiệm, an toàn, đáng tin cậy.

Các nguyên tắc cơ bản của công nghệ không phải là mới, đã được phát triển lần đầu tiên vào cuối những năm 1980. Trái ngược với pin lithium-ion lưu trữ năng lượng điện hóa ở dạng rắn của lithium, pin dòng chảy thay vào đó sử dụng chất điện phân lỏng, được lưu trữ trong các bồn chứa lớn. Chất điện phân này bao gồm vanadium hòa tan trong dung dịch nước ổn định, không cháy.

Vanadium là một kim loại không độc hại, phổ biến rộng rãi thường được sử dụng để làm thép dẻo hơn, tăng cường titan và thậm chí là một chất bổ sung cho chế độ ăn uống. Vanadium được sản xuất trên toàn cầu, từ các hoạt động khai thác chính hoặc bằng cách xử lý thứ cấp chất thải từ sản xuất điện hoặc sản xuất thép. Trữ lượng vanadium đáng kể có ở Mỹ, Canada, Trung Quốc, Brazil và Nam Phi.

♦Pin dòng chảy thể hiện khả năng duy trì dung lượng lớn hơn nhiều và ít suy giảm hiệu suất theo thời gian hơn so với pin lithium ion và hệ thống đã chứng minh về mặt định lượng điều đó

Công nghệ tương lai Vanadium. Không giống như các công nghệ dựa vào các yếu tố khác nhau để tạo nên mặt tích cực và tiêu cực của pin,khả năng tồn tại ở các trạng thái oxy hóa khác nhau của vanadium cho phép sử dụng kim loại đó làm “cặp đôi” dương và âm bên trong tế bào pin. Điều này giúp loại bỏ nhiều chế độ phổ biến mà các chất hóa học trong pin truyền thống bị ô nhiễm và xuống cấp theo thời gian.

 Tương tự như vậy, vì Vanadium được hòa tan trong một dung dịch ổn định dựa trên nước, nguy cơ cháy được giảm thiểu đáng kể trong . Các kỹ sư đã làm việc với các chuyên gia hàng đầu về an toàn cháy nổ để đánh giá rủi ro hỏa hoạn trong hoặc gần các sản phẩm của chúng tôi. Kết quả đánh giá đó: Vanadium về cơ bản an toàn hơn đối với nhân viên vận hành và người phản ứng đầu tiên, so với các công nghệ pin khác.

♦Kế hoạch 4 mục tiêu để thể hiện khả năng duy trì của pin Vanadium trong tương lai : 

 

 

♦Năng lượng và môi trường

 

♦Các hệ thống lưu trữ năng lượng:

 

♦Tổng quan về pin Vanadium

♦Các ứng dụng của pin Vanadium